زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
تذكير وتاء نيث یازدهم زبان دوهزار ساله افغانستان یا مادر زبان دری زبان عبدالحی حبیبی
فراصل كلمات چهارم زبان دوهزار ساله افغانستان یا مادر زبان دری زبان عبدالحی حبیبی
آیا د ژبی واگی د چا په لاس کي دي؟ پښتو مقالات زبان عبدالحی حبیبی
ابتدا به ساکن نهم زبان دوهزار ساله افغانستان یا مادر زبان دری زبان عبدالحی حبیبی
اضاف و توصيف هفتم زبان دوهزار ساله افغانستان یا مادر زبان دری زبان عبدالحی حبیبی
الفبای زبان کوشانی سوم زبان دوهزار ساله افغانستان یا مادر زبان دری زبان عبدالحی حبیبی
پارسئ دری، درنگی در نظر استاد باختری زبان زیر زره بین زبان سیف الله فضل
پخواني كلمات او نوي مفاهيم پښتو مقالات زبان عبدالحی حبیبی
پرسش های مسابقوی چیستانهای شفاهی دری زبان اسدالله شعور
پښتو او پخوانۍ آريايي ژبي پښتو مقالات زبان عبدالحی حبیبی
پښتو د تاريخ او لغت په رڼا كي پښتو مقالات زبان عبدالحی حبیبی
پښتو نثر په تاریخ مرصع کي پښتو مقالات زبان عبدالحی حبیبی
تاریخچه نسخه های خطی افغانستان و احیای متون آن آفریده های مهجور علامه حبیبی زبان عبدالحی حبیبی
تبدیل حروف کوشانی در فارسی و پشتو دهم زبان دوهزار ساله افغانستان یا مادر زبان دری زبان عبدالحی حبیبی
تحليل کلمات کتیبه زبان دوهزار ساله افغانستان یا مادر زبان دری زبان عبدالحی حبیبی
ترجمه کتیبه مطابق ملاحظات کنونی زبان دوهزار ساله افغانستان یا مادر زبان دری زبان عبدالحی حبیبی
چیستان چیستانهای شفاهی دری زبان اسدالله شعور
چیستان در ادب دری چیستانهای شفاهی دری زبان اسدالله شعور
چیستان در ادب شفاهی دری چیستانهای شفاهی دری زبان اسدالله شعور
چیستان مساله (پرسان) چیستانهای شفاهی دری زبان اسدالله شعور
Total articles: 47