مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- دارو ندار چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- قسم چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- عشق بی جواب ثریا مرزاوفا راگ هزره موسیقی
- خیمه زده یارکم در پسی دروازه ثریا مرزاوفا راگ هزره موسیقی
- تو از من باش ثریا مرزاوفا راگ هزره موسیقی
- چرا باور نداری ثریا مرزاوفا راگ هزره موسیقی
- سراپا خرابم کن هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- بای بای گفتی رفتی امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- کوچه کوچه کاکه گی بود امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- اگر ویرانه باشـــــــــــــــــــه باشه باشه امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- به امید خدا امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- عزیزم از تو من گپ ها شنیدم تواب آراش راگ هزره موسیقی
- آه لیلا دلبر ما تواب آراش راگ هزره موسیقی
- شنیده ام تواب آراش راگ هزره موسیقی
- الا گل دانه دانه دانه دانه شکیب همدرد راگ هزره موسیقی
- کاش امشب نگار من باشی احمد ولی راگ هزره موسیقی
- شیرین گفتار داری خرما شیرین راگ هزره موسیقی
- زما یاری ډیره سخته، لوغړن به شی ته بخت زمینه راگ هزره موسیقی
- گنگی شی میرمن قمرگل راگ هزره موسیقی
- خلوتی کو که خیالات تو انجا ببرم نجوا راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540