مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- یبی نازوکو ُسنم یکدفه سی کو نجیم نیکزاد راگ هزره موسیقی
- یک بار سلامت میکنم مامون راگ هزره موسیقی
- یک جوره دارم دوستش میدارم زلیخا راگ هزره موسیقی
- یک دلی فرشته سما راگ هزره موسیقی
- یک روز به رسوایی در موی تو خواهم شد حیدر سلیم راگ هزره موسیقی
- یک شب آخر دامن آهی سحر خواهم گرفت احمد ولی راگ هزره موسیقی
- یک شب کتاب قصه و افسانه های عشق نازیه کرامت الله راگ هزره موسیقی
- یک شبم در دل نسیم یاد آن گیسو گذشت استاد صابر راگ هزره موسیقی
- یک غزل مانده به دیدار نهایی لیلا شکیب مصدق راگ هزره موسیقی
- یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا آرش بارز راگ هزره موسیقی
- یک فکری نوی ز بهر ما باید کرد استاد نینواز راگ هزره موسیقی
- یک قدم پیش یک قدم پس جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- یک لحظه بیا سویم ای دختر صحرایی عزیز غزنوی راگ هزره موسیقی
- یکبار سلامت میکنم دل را بنامت میکنم هنگامه راگ هزره موسیقی
- یکدانه گل دو دانه اناری دانه دانه فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- ینمای مه رويت ای مهر گل امشب ساربان راگ هزره موسیقی
- یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- یواش یواش نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- یور مای سنشاین You are my sunshine احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- یه دل، یه پاگل دل مـیرا، کیوں بجهـ گـیا؟ آوارگـی ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540