42

یک روز به رسوایی در موی تو خواهم شد

از کتاب: راگ هزره ، فصل حیدر سلیم ، بخش ،
حیدر سلیم

نه زندگی و نه اب و دانه میماند
فقط زنیک و بد ما نشانه میاند

یک روز به رسوایی در موی تو خواهم شد
دیوانه و مستانه در کوی تو خواهم شد

بگذار به من گویند ای عاشق دیوانه
راه دگرم چون نیست در سوی تو خواهم شد

دودست من به سرذلف یار دربید است
بریز باده به حلقم که دست من بند است

مجنون صفتم هر روز شبها ز غم عشقت
تو بوی گلاب هستی در بوی تو خواهم شد