مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- سری سترګی هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- سترګی دسری دي شوګیره هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- عشق دلگیر اجمل زهین راگ هزره موسیقی
- عاشقانه اجمل زهین راگ هزره موسیقی
- عذاب بی وفایی اجمل زهین راگ هزره موسیقی
- قرصک فرزانه ناز راگ هزره موسیقی
- جگی جگی فرشته فرزانه ناز راگ هزره موسیقی
- چې خبر نشي لا لا فرزانه ناز راگ هزره موسیقی
- بهار است رامين فضلي راگ هزره موسیقی
- بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد رامين فضلي راگ هزره موسیقی
- به مثل غنچه رامين فضلي راگ هزره موسیقی
- در پیش بی دردان رامين فضلي راگ هزره موسیقی
- شده ام بت پرست تو رامين فضلي راگ هزره موسیقی
- ای قایقران به کجا میروی رامين فضلي راگ هزره موسیقی
- خدایی کن ای مه احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- گل پونه گل من نگیر بهانه گل من همایون درخشان راگ هزره موسیقی
- عاشقانه غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- باران بهاری غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- راشه خماره گل پاڼه راگ هزره موسیقی
- تنها تنها بی له تا یمه تنها گل پاڼه راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540