ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
هر دلی که از تیر مژگان نکویان خون شود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هر دلی که از عشقت داغ الفتی دارد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هر کر داغ بر جگر نبود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هر گلرخی بر سر من ناز می کنند دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هرات فرهنگي اغيزې پر ايشيا باندي پښتو مقالات ادبیات عبدالحی حبیبی
هراویتی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
هرکی عاشق شد جگر خون و پریشان می شود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
همایون مبارک دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
همسر سرو قدت نی در نیستان نشکند دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یا بیا مسلمان شو یا مرا انصار کن دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یاد ایامیکه دیر و کعبه ام روی تو بود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یاد ایامیکه من طاق و رواقی داشتم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یادی از آن شب ها، یادی از نوای نیستان بزم طرب ادبیات سید کمال سید
یار بی وفا دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یار جفا کار دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یار من دل آزار راست پشت گپ چه می گردی دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یارب ..! دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یارب نظر نمائی که بی آبرو شدم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یاری توفیق دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یشت ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
Total articles: 647