ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
همایون مبارک دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
همسر سرو قدت نی در نیستان نشکند دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یا بیا مسلمان شو یا مرا انصار کن دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یاد ایامیکه دیر و کعبه ام روی تو بود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یاد ایامیکه من طاق و رواقی داشتم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یادی از آن شب ها، یادی از نوای نیستان بزم طرب ادبیات سید کمال سید
یار بی وفا دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یار جفا کار دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یار من دل آزار راست پشت گپ چه می گردی دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یارب ..! دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یارب نظر نمائی که بی آبرو شدم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یاری توفیق دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یشت ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
یک مقایسه دیگر کشف شاهنامه قبل از دورۀ مغل ادبیات عبدالحی حبیبی
یک نظر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یکدست شوند جمله مسلمان چقدر خوب دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یکدل یکدوست دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یکعمر دویدی پئ خوبان چه برآمد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یوپایی ری سنا ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
يک كتاب ناشناخته نشر کهن فارسی بحر المعانی و صفو الامانی آفریده های مهجور علامه حبیبی ادبیات عبدالحی حبیبی
Total articles: 640