نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

سرود خون


مضمون مجموعه دسته بندی
- اهداء قرآن سرود خون شعر
- آه نیم شب سرود خون شعر
- از کاخ شاهان تا کوخ بی پناهان سرود خون نقد
- اگر ها و مگر ها سرود خون شعر
- این عاجر وکاخ اسکندریه سرود خون شعر
- ایوان خواجه سرود خون شعر
- ایها الازهر سرود خون شعر
- با مجدود خلیلی نواسه سه ماهه ام سرود خون شعر
- بار گاه اختران و در بار سلطان سرود خون شعر
- ببار گاه سعدی سرود خون شعر
- بث الشکوی سرود خون شعر
- بر گریزان وطن سرود خون شعر
- بمناسبت نوروز ۱۳۶۳ سرود خون شعر
- به ابر های سپیده دم سرود خون شعر
- به پیشگاه علامه دکتر محمد اقبال لاهوری سرود خون شعر
- به پیشگاه وطن سرود خون شعر
- به مسجد جامع هرات سرود خون شعر
- به هموطنان آواره مقیم در آمریکا سرود خون شعر
- بهار خون سرود خون شعر
- پاسخ استاد به یکی از دوستان سرود خون شعر
Total articles: 87