مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- یادت نره زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- یادت بخیر با شد خواجه صفای کابل سید عمر راگ هزره موسیقی
- یاد آن سرو روان آید همی استاد نینواز راگ هزره موسیقی
- یاد آن سرو روان آید همی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- یا مــولا دلم تنگ آمــده نجوا راگ هزره موسیقی
- یا رب امشب چه شب است استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- یآلله یآلله آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- هيرومه بشيرعاصم راگ هزره موسیقی
- هوس منزل لیلا نتوداریونه من ناشناس راگ هزره موسیقی
- هواى عشق ساحل غفاری راگ هزره موسیقی
- هنوزم هنوزم به دام تو هــــستم فواد رامز راگ هزره موسیقی
- هنوز عطر تو خیزد از این کوی و حوالی داود سرخوش راگ هزره موسیقی
- هنوز در پختگی ها خام خامی ای دل ای دل امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- هنوز در پختگی ها خام خامی ای دل ای دل رامين فضلي راگ هزره موسیقی
- هنر استاد در سینما هند استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- همه یارانم به پریشانی سید عمر راگ هزره موسیقی
- همه یارانم به پریشانی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- همه ميگن عاقبت مــــرا رهـا ميكني فیاض حمید راگ هزره موسیقی
- همه میدانند عروس گلهایی حبیب قادری راگ هزره موسیقی
- همه کارات دروغکی ولی حجازی راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540