باستانشناسی

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
آتشکده ظفر کانیشکا (اونیندو) یا معبد سرخ کوتل مجموعه ۱ باستانشناسی حامد نوید
اهمیت لاجورد درآثار هنری قدیم جهان و افغانستان مجموعه ۱ باستانشناسی حامد نوید
تپۀ نارنج مجموعۀ اشارات باستانشناسی مصطفی عمرزی
سیر تاریخی انهدام بت های بامیان مجموعه اول باستانشناسی شریف منصور
کهن بامیان و بت های آن مجموعه اول باستانشناسی شریف منصور
Total articles: 7