مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- آمد نفس صبح و سلامت نرسانید احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- آمد اما در نگاهش آن نوازشها نبود هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- آمد آمدت گردم جان قدوقامتت گردم علی ساقی راگ هزره موسیقی
- آمــدی جــانم بقـــربانت ولــــی حــالا چـرا احمد ولی راگ هزره موسیقی
- آمـــدی جـانـــم بـه قربــانــــت ناشناس راگ هزره موسیقی
- آقا داماد جوانی جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- آفاق جا ندارد همت کجا نشیند احمد ولی راگ هزره موسیقی
- آغا چنگ ميزنم ساربان راگ هزره موسیقی
- آغا بیا بریم علم گنج استاد صابر راگ هزره موسیقی
- آشتی میوه ی شیرین خداست وحید قاسمی راگ هزره موسیقی
- آسمانا دلم از اختر و ماه تو گرفت کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- آسمان یارم جانم بخت زمینه راگ هزره موسیقی
- آسمان خالیست، خالی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- آسمان با ما بجنگ ولی سازش راگ هزره موسیقی
- آسمان ابى شود بشيرعاصم راگ هزره موسیقی
- آزارم مده که دلم تنگ است احمد ولی راگ هزره موسیقی
- آزارم مده که دلم تنگ است سلما راگ هزره موسیقی
- آریایی صدیق شباب راگ هزره موسیقی
- آرزویم جاوید سمیر راگ هزره موسیقی
- آدمی، آدمی سے ملتا ہے ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540