مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- آدمی، آدمی سے ملتا ہے ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- آزارم مده که دلم تنگ است سلما راگ هزره موسیقی
- صدای پای مستان از در میخانه می آید احمد ولی راگ هزره موسیقی
- بیا که برویم دختر باغبان بگیریم بلال اکبری راگ هزره موسیقی
- گلالی زارزار یخ شماله لگیژی استاد صابر راگ هزره موسیقی
- گل سبو بدوش آمد احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای شوخ سرزلف ترا تاب کی داده بازگل بدخشي راگ هزره موسیقی
- زد ز بیرحمی به تیغم مصطفی صوفی راگ هزره موسیقی
- باز دل خموش من از چه هوای تو مند زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- لاله‌ی داغ‌دیده را مانم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- مردم ز درد دوریت آرزو نیکبین راگ هزره موسیقی
- ساقی بده پیمانه ای زآن می که بی خویشم کند احمد ولی راگ هزره موسیقی
- میرے نیناں ساون بهادوں ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- باربار قربان سرت میگردم سیما ترانه راگ هزره موسیقی
- آغا بیا بریم علم گنج استاد صابر راگ هزره موسیقی
- اگر به گلشن ز ناز گـــردد سید عمر راگ هزره موسیقی
- کیستم من؟ رهنورد آواره و دیوانه یی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- وای من بیهوده ام احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- تو به عشقت مرا سوختی سیما ترانه راگ هزره موسیقی
- مه کوی مانه ته پوسونه غزال عنایت راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540