مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- کبک زری قیس الفت راگ هزره موسیقی
- بچه ماشی ماشی آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- بچه ماشی ماشی ژیلا راگ هزره موسیقی
- ای عشق کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- دغه اتن استاد سیدا ګل راگ هزره موسیقی
- چی کنم خسته شـــــــدم جمشید سخی راگ هزره موسیقی
- بې پا یانه مینه ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- خمار مي نه ماتیږي ناشناس راگ هزره موسیقی
- زه خو شرابي يم ناشناس راگ هزره موسیقی
- پسی ورجګ کړه سره لاسونه استاد قدیم راگ هزره موسیقی
- کاخ عشقم به دیار دلت آباد نشد دکلمه نجوا زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- خلوتی کو که خیالات تو انجا ببرم نجوا راگ هزره موسیقی
- گنگی شی میرمن قمرگل راگ هزره موسیقی
- زما یاری ډیره سخته، لوغړن به شی ته بخت زمینه راگ هزره موسیقی
- شیرین گفتار داری خرما شیرین راگ هزره موسیقی
- کاش امشب نگار من باشی احمد ولی راگ هزره موسیقی
- الا گل دانه دانه دانه دانه شکیب همدرد راگ هزره موسیقی
- شنیده ام تواب آراش راگ هزره موسیقی
- آه لیلا دلبر ما تواب آراش راگ هزره موسیقی
- عزیزم از تو من گپ ها شنیدم تواب آراش راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540