جامعه شناسی

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
اشتراک و ملوکیت دیوان علامه اقبال لاهوری جامعه شناسی اقبال لاهوری
اصلاحات اجتماعی دورۀ امانی جامعه شناسی اسدالله حبیب
ای امیر کامگار ای شهریار دیوان علامه اقبال لاهوری جامعه شناسی اقبال لاهوری
په تذکره کې د مور د نوم له لیکلو سره حساسیت شینکی آسمان جامعه شناسی زمان ستانیزی
تمدن و فرهنگ نیلگون کمان جامعه شناسی زمان ستانیزی
جامعه و طبقات مردم چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام جامعه شناسی عبدالحی حبیبی
چرا با ذکر نام مادر حساسیت داریم؟ نیلگون کمان جامعه شناسی زمان ستانیزی
چیستی آسیب های روانی- اجتماعی (معرفی کتاب) مجموعۀ اشارات جامعه شناسی مصطفی عمرزی
حس بد مجموعۀ اشارات جامعه شناسی مصطفی عمرزی
حوزه ارغنداب وهیرمند افغانستان در پرتو تاریخ جامعه شناسی علی احمد کهزاد
خطرات افزایش جمعیت مجموعه اول جامعه شناسی شریف منصور
در غربت اندیشه نیلگون کمان جامعه شناسی زمان ستانیزی
در گذار مجموعۀ اشارات جامعه شناسی مصطفی عمرزی
درحضوررسالت مآب دیوان علامه اقبال لاهوری جامعه شناسی اقبال لاهوری
دو قرن اول نشر اسلام (۱=۲۰۰هـ) (۶۲۲=۸۱۵م) چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام جامعه شناسی عبدالحی حبیبی
زن، زر، زور و زمین؛ زورانه‌های ذهنیت ظلمانی جامعهٔ افغانستان نیلگون کمان جامعه شناسی زمان ستانیزی
سعید حلیم پاشا دیوان علامه اقبال لاهوری جامعه شناسی اقبال لاهوری
سگ افغانستانی؟ نیلگون کمان جامعه شناسی زمان ستانیزی
شهید ناز او بزم وجود است دیوان علامه اقبال لاهوری جامعه شناسی اقبال لاهوری
Total articles: 29