110

خطرات افزایش جمعیت

از کتاب: مجموعه اول
افزایش سرسام آور جمعیت یکی از مشکلات کنونی و آینده جهان است ، کشورهای توسعه یافته تلاش میکنند که جمعیت شان را کنترول کنند و برعکس در کشورهای در حال توسعه و جهان سومی مانند افغانستان افزایش قابل ملاحظه جمعیت به چشم میخورد.

در سال ۲۰۰۷ جمعیت افغانستان به صورت تخمینی ۷.۳۲ میلیون نفر اعلام شد و در حال حاضر بنابر تخمین ها احتمالا جمعیت کشور از مرز ۳۸ میلیون نفر گذشته است و این جمعیت با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی افغانستان که بیش از نیمی از جمعیت آن در زیر خط فقر به سر میبرند یکی از بزرگترین خطراتی است که افغانستان را تهدید میکند.

مشکلاتی که افزایش جمعیت برای جهان به وجود می آورد:

• تخریب محیط زیست

• افزایش نرخ بیكاری

• رشد فقر

• رشد بیسوادی

• رشد شهر نشینی ، تراکم بالای جمعیت شهرها، کمبود غذا و مسکن و . . .

چکار باید بکنیم ؟

• گوشزد کردن خطرات افزایش جمعیت به خانواده ها

• تلاش برای کنترل جمعیت از طریق تشویق به جلوگیری از بارداری

• راه آخر : کنترل اجباری جمعیت