مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- هسی په خوله واېم چی ښه تېریږي شکیلا ناز راگ هزره موسیقی
- هفت نت سرگردون صفیه نوری راگ هزره موسیقی
- هلک می دی لیدلی نازیه اقبال راگ هزره موسیقی
- هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار آرزو نیکبین راگ هزره موسیقی
- هم آبله هم چشم پر آب است دل ما احمد ولی راگ هزره موسیقی
- هم صدای خوبم بخون تا بخونم گوگوش راگ هزره موسیقی
- همت کن آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- همچو نی مینالم از سودای دل احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- همدم جانی ساربان راگ هزره موسیقی
- همراه خود نسیم صبا می برد مرا رحیم جهانی راگ هزره موسیقی
- همسر سرو قدت نی در نيستان نشکند استاد رحیم بخش راگ هزره موسیقی
- همسرسرو قدت نی در نيستان نشکند فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- همش درد و همش رنج و همش غم مژگان کبیر راگ هزره موسیقی
- همش درد و همش رنج و همش غم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- همگی پک بيراريم فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- همه جا دکان رنگ است احمد شاه حسن راگ هزره موسیقی
- همه جا دکان رنگ است همه رنگ ميفروشند اکبر نیکزاد راگ هزره موسیقی
- همه جا دکان رنگ است همه رنگ ميفروشند سید عمر راگ هزره موسیقی
- همه چی تمامی بلی تو ولی حجازی راگ هزره موسیقی
- همه قرصک بزنیم لب لب دریا برویم حبیب قادری راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540