مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- اگر به گلشن ز ناز گـــردد استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- اگر بیوفا شوی خلیل راغب راگ هزره موسیقی
- اگر پنهان بود پیدا من آن پیدای پنهانم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگر تو یارم شوی ولی حجازی راگ هزره موسیقی
- اگر ز خلق ملامت احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگر شام تاری به پیشم بیایی جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- اگر شبها شب یلدا امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- اگر شراب دهد پیر میفروش مرا استاد رحیم بخش راگ هزره موسیقی
- اگر عاشق بمانیم آرش بارز راگ هزره موسیقی
- اگر می خواره و مستم به کس چی به کس چی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اگر میشد که دردم را برایت گریه میکردم هنرمند ناپیدا راگ هزره موسیقی
- اگر ہم کہیں اور وه مسکـرا دے ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- اگر ویرانه باشـــــــــــــــــــه باشه باشه امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- اگرچه مرگ جوان نصرت پارسا راگ هزره موسیقی
- الا ای پیک گل رخسار کابل فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- الا شاکوکوجان دل آغا سرود راگ هزره موسیقی
- الا کابل الا سیر و صفایش فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- الا گل دانه دانه دانه دانه شکیب همدرد راگ هزره موسیقی
- الا یار الا یار رویا دوست راگ هزره موسیقی
- الاشاکوکوجان آریانا سعید راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540