مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- ترانه ساز تو ام ترانه میسازم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- نی نی نی از برم نرو سلما راگ هزره موسیقی
- دقیقه های حیات با شتاب میگذرد احمد ولی راگ هزره موسیقی
- کجا میبرد همرهً خویش ما را دل پر تمنا احمد ولی راگ هزره موسیقی
- نظری نظری گاهی گاهی ای امید جان من احمد ولی راگ هزره موسیقی
- او خانم کجا میری دل ما را میبری احمد ولی راگ هزره موسیقی
- ای کاش که من خطا نمی کردم شادکام راگ هزره موسیقی
- درد دل درمان ندارد شادکام راگ هزره موسیقی
- ما زبالاییم بالا میرویم شادکام راگ هزره موسیقی
- صـلاح کار کـجا و مـن خراب کـجا ناشناس راگ هزره موسیقی
- بیا که برویم دختر باغبان بگیریم بلال اکبری راگ هزره موسیقی
- نمیشه آی نمیشه صدرالدین راگ هزره موسیقی
- تاری از موی سرت کم بشود می میرم حامد نایاب راگ هزره موسیقی
- وه که جدا نمی شود کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- لاله‌ی داغ‌دیده را مانم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺎﻡ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ﻣﺮﺍ فردین فاخر راگ هزره موسیقی
- بگـذار بگـریـم مــن و بگـذار بگـریـم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- گلالی زارزار یخ شماله لگیژی استاد صابر راگ هزره موسیقی
- هدیه جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- عجیت داستان شد احسان امان راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540