مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- باربار قربان سرت میگردم سیما ترانه راگ هزره موسیقی
- اگر شام تاری به پیشم بیایی جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- جگر من صدرالدین راگ هزره موسیقی
- آغا بیا بریم علم گنج استاد صابر راگ هزره موسیقی
- دختر افغان زمین یگانه و نازنین آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- لاله‌ی داغ‌دیده را مانم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- وه که جدا نمی شود کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- نی نگو بیا غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- بیا که برویم دختر باغبان بگیریم بلال اکبری راگ هزره موسیقی
- او خانم کجا میری دل ما را میبری احمد ولی راگ هزره موسیقی
- نظری نظری گاهی گاهی ای امید جان من احمد ولی راگ هزره موسیقی
- کجا میبرد همرهً خویش ما را دل پر تمنا احمد ولی راگ هزره موسیقی
- دقیقه های حیات با شتاب میگذرد احمد ولی راگ هزره موسیقی
- نی نی نی از برم نرو سلما راگ هزره موسیقی
- ترانه ساز تو ام ترانه میسازم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد ناشناس راگ هزره موسیقی
- این شیشهً دل مشکن این مهد تمنا را احمد ولی راگ هزره موسیقی
- مدتی شد که ز دیدار تو ای جان دورم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- صدای پای مستان از در میخانه می آید احمد ولی راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540