مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- صلح دنیا غزل راگ هزره موسیقی
- تو برگردی فرهاد غفور راگ هزره موسیقی
- نفسونه شول غالب کرن خان راگ هزره موسیقی
- لري کړه لاسونه مخ دی ګورمه شکیب سوزان راگ هزره موسیقی
- تو آمدی و شام تارم از این شعله ور شد نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- من بى قرارم ديگر با ديدن تو نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- سکه طلا بود امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- ای هم نوای دل شادکام راگ هزره موسیقی
- پرده پرده آنقدر از هم دریدم خویش را راحیل یوسفزی راگ هزره موسیقی
- چشم من منتظر یار اگر بود بجا بود راحیل یوسفزی راگ هزره موسیقی
- جای تو هرگه در دل احمد ولی راگ هزره موسیقی
- پیمانه آورید می خانه آورید نجوا راگ هزره موسیقی
- اگر شبها شب یلدا امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- غزل غزل چشمای تو خواب غزل شد امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- به ملک غریبی هوای ندارم نجوا راگ هزره موسیقی
- از زیر چادرت رهی جهانی راگ هزره موسیقی
- آی نباشم که صدایت کنم نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا يولدوز عثمانوا راگ هزره موسیقی
- من آمدہ ام گلپانه ترانه های خارجی با ترجمه فارسی اصیل(دری) راگ هزره موسیقی
- ما خیلی گدایان که زرو سیم و نداریم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540