مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- هجرت بلا وصلت بلا آی من بلاگردان تو رحیم جهانی راگ هزره موسیقی
- هدیه جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- هر جا که سفر کردم تو همسفرم بودی ساربان راگ هزره موسیقی
- هر جا که سفر کردم، تو همسفرم بودی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- هر چند در عشقت مرا رفته است تقصير ای صنم ساربان راگ هزره موسیقی
- هر چند که در کوی تو مسکین و فقیریم ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- هر چند که نا توان عشقم استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- هر چند که ناتوان عشقم داود وزیری راگ هزره موسیقی
- هر چی داری وفا نداری یار مامون راگ هزره موسیقی
- هر خوشی بهر تو مدعای منست یونس راگ هزره موسیقی
- هر څه ته چې ګورم راته ته پکې ښکاریږې نازیه اقبال راگ هزره موسیقی
- هر دل و هر زبانرا خدا خودش میداند شکیب سوزان راگ هزره موسیقی
- هر شب منم فتاده به گرد سراي تو ‫هوشنگ بهار‬‎ راگ هزره موسیقی
- هر که بی او زندگانی میکند ناشناس راگ هزره موسیقی
- هر لحظه انتظار تو بودم نیامدی نصرت پارسا راگ هزره موسیقی
- هرکجا حرف قد دلدار بالا می شود استادمرزا نظر راگ هزره موسیقی
- هرکجا مرز کشیدند، شما پُل بزنید داوود پژمان راگ هزره موسیقی
- هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود احمد مرید راگ هزره موسیقی
- هرگز هرگز هرگز ، بی تو نمی خندم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- هستی چه باشد آشفته خوابی احمد ولی راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540