مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- گل سیبم یار آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- مادر افغان آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- من دیگرحالا بدون تو نمی توانم آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- همت کن آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- یآلله یآلله آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- ما دستمال آوردیم نصرت پارسا راگ هزره موسیقی
- ای گل مغرور و بی وفای من ژینوس راگ هزره موسیقی
- رفتی رفتی جانا بیتو ماندم تنها راحیل یوسفزی راگ هزره موسیقی
- شام من بگذرد صبح من بگذرد پروین محمدیور راگ هزره موسیقی
- ای شاخ گل پروین محمدیور راگ هزره موسیقی
- خواهر دنیا غزل راگ هزره موسیقی
- صلح دنیا غزل راگ هزره موسیقی
- تو برگردی فرهاد غفور راگ هزره موسیقی
- نفسونه شول غالب کرن خان راگ هزره موسیقی
- لري کړه لاسونه مخ دی ګورمه شکیب سوزان راگ هزره موسیقی
- تو آمدی و شام تارم از این شعله ور شد نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- من بى قرارم ديگر با ديدن تو نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- سکه طلا بود امیر جان صبوری راگ هزره موسیقی
- ای هم نوای دل شادکام راگ هزره موسیقی
- پرده پرده آنقدر از هم دریدم خویش را راحیل یوسفزی راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540