مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- گل سبو بدوش آمد احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- رهان مرا احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- تنها شدم صدرالدین راگ هزره موسیقی
- نه راحت از فلک جویم نه دولت از خدا خواهم بشیر همدرد راگ هزره موسیقی
- پت کنیم چشمان یارم تا مرا پیدا کند استاد هماهنگ راگ هزره موسیقی
- ھمیشه تو باورم باش غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار می‌گردم استاد صابر راگ هزره موسیقی
- فرهاد دریا فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- زندگی کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- مه کوی مانه ته پوسونه غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- بیا که برویم دختر باغبان بگیریم بلال اکبری راگ هزره موسیقی
- کجا میبرد همرهً خویش ما را دل پر تمنا احمد ولی راگ هزره موسیقی
- دقیقه های حیات با شتاب میگذرد احمد ولی راگ هزره موسیقی
- نی نی نی از برم نرو سلما راگ هزره موسیقی
- ترانه ساز تو ام ترانه میسازم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد ناشناس راگ هزره موسیقی
- این شیشهً دل مشکن این مهد تمنا را احمد ولی راگ هزره موسیقی
- مدتی شد که ز دیدار تو ای جان دورم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- صدای پای مستان از در میخانه می آید احمد ولی راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540