مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- من رخت عروسی بتن ات دیدم و رفتم نوید فروغ راگ هزره موسیقی
- چشم سیاه تو را روی چو ماه تو را هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- من به انتظارت بودم نازنین دل آغا سرود راگ هزره موسیقی
- زخمی به دل از دست نگارین تو دارم استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- مویک ها دانه دانه جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- ابرهـا اگر ببارد وحید صابری راگ هزره موسیقی
- به مراد دل رسی آن سحر جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- بسوزان دوباره ببندان دوباره جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- برخیز زجایت جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- مجنون نبودم مجنونم کردی فواد رامز راگ هزره موسیقی
- مجنون نبودم مجنونم کردی سیما بینا راگ هزره موسیقی
- غشق من عشق من نعیم پوپل راگ هزره موسیقی
- ساقي داسي مستي غواړم ناشناس راگ هزره موسیقی
- دا جمهوریت زمونږ احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- آزارم مده که دلم تنگ است احمد ولی راگ هزره موسیقی
- حرف دل عبیدجوینده راگ هزره موسیقی
- لیلی، لیلی، لیلی جـان بانو راحله راگ هزره موسیقی
- عزیزم بانو راحله راگ هزره موسیقی
- تک تک ساعت می ماند نمی ماند خدا خودش میداند بانو راحله راگ هزره موسیقی
- سبزینه رنگ آمده مهمان می وحید صابری راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540