مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- شاه نگار جانم قربانت شوم استاد صابر راگ هزره موسیقی
- آمد آمدت گردم جان قدوقامتت گردم علی ساقی راگ هزره موسیقی
- شب ظلمانیم امشب سیاه از دیشب است احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- زندگی کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- عشق من خاطره عشق من از یاد مبر ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- قسم به چشم بی حیایت ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- پس از این زاری مکن احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- خرامان از درم بازآ، که از جان آرزومندم استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- نمیشه آی نمیشه صدرالدین راگ هزره موسیقی
- نمیدانم دلم دیوانهء کیست نمیدانم سیما ترانه راگ هزره موسیقی
- آخر ای دریا احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- نراځی جانان زما احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- چه خلاف سر زد از ما احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- رشک لاله ببرک احمدی راگ هزره موسیقی
- بلاگیر تو گردم هنگامه راگ هزره موسیقی
- عجیت داستان شد احسان امان راگ هزره موسیقی
- روبرو با یار گشتم کم کمک فرخ احمدی راگ هزره موسیقی
- گلالی زارزار یخ شماله لگیژی استاد صابر راگ هزره موسیقی
- چشمهایت را که میبینم دنیایم بهار می شود فردین فاخر راگ هزره موسیقی
- من ترک عشق شاهد و ساغر نمی​کنم کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540