مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- وفاكردم ندانستى بشيرعاصم راگ هزره موسیقی
- وفا اگر ز کس بینم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- وعده نه توڑ، تو وعده نه توڑ ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- وعده سری وعده در دانک جاده نصرت پارسا راگ هزره موسیقی
- وطنم کشور من جان منی ساربان راگ هزره موسیقی
- وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر داود سرخوش راگ هزره موسیقی
- وطنم جانم مژده راگ هزره موسیقی
- وطنم ای وطنم ای وطن شیرینم هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- وطنم ای وطنم ولی حجازی راگ هزره موسیقی
- وطندار گلم عیدت مبارک فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- وطن! عشق تو افتخارم مددی راگ هزره موسیقی
- وطن نام تو سربلند در جهان دل آغا سرود راگ هزره موسیقی
- وطن سرتاج و بابایت کجا شد جواد غازییار راگ هزره موسیقی
- وطن جنت نشان دي گلان پیکی کریــــــــمه استاد اولمیر راگ هزره موسیقی
- وطن تول په وینو رنگ دی لطیف ننگرهاری راگ هزره موسیقی
- وطن بهر حفظ تو سر میدهیم مسحور جمال راگ هزره موسیقی
- وطن بر دشمنت گفتم الیاس شهنا راگ هزره موسیقی
- وطـنه گران وطـنه جنت نشـان وطـنه رحیم غمزده راگ هزره موسیقی
- ورو ورو و روده قدمونه آشنا میرمن قمرگل راگ هزره موسیقی
- ورک شه بلتونه فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540