مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- گلالی زارزار یخ شماله لگیژی استاد صابر راگ هزره موسیقی
- ز دست عافیت داغم سپند یأس پروردم وحید قاسمی راگ هزره موسیقی
- نمیشه آی نمیشه صدرالدین راگ هزره موسیقی
- زندگی کمال نصیر دوست راگ هزره موسیقی
- به خم دشنام دادی نگفتم هیچ ببرک احمدی راگ هزره موسیقی
- تنها شدم صدرالدین راگ هزره موسیقی
- بیا که برویم دختر باغبان بگیریم بلال اکبری راگ هزره موسیقی
- درد دل درمان ندارد شادکام راگ هزره موسیقی
- ای کاش که من خطا نمی کردم شادکام راگ هزره موسیقی
- او خانم کجا میری دل ما را میبری احمد ولی راگ هزره موسیقی
- نظری نظری گاهی گاهی ای امید جان من احمد ولی راگ هزره موسیقی
- کجا میبرد همرهً خویش ما را دل پر تمنا احمد ولی راگ هزره موسیقی
- دقیقه های حیات با شتاب میگذرد احمد ولی راگ هزره موسیقی
- نی نی نی از برم نرو سلما راگ هزره موسیقی
- آزارم مده که دلم تنگ است سلما راگ هزره موسیقی
- صدای پای مستان از در میخانه می آید احمد ولی راگ هزره موسیقی
- مدتی شد که ز دیدار تو ای جان دورم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- این شیشهً دل مشکن این مهد تمنا را احمد ولی راگ هزره موسیقی
- شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد ناشناس راگ هزره موسیقی
- در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540