مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- نفرین چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- لیلی و مجنون آمده چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- لیلا من چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- دیدار چکاوک بند راگ هزره موسیقی
- گیتار آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- ای کوک خوش رفتار آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- حیرانم آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- دختر عمو جان آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- قرصک آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- گل سیبم یار آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- مادر افغان آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- من دیگرحالا بدون تو نمی توانم آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- همت کن آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- یآلله یآلله آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- ما دستمال آوردیم نصرت پارسا راگ هزره موسیقی
- ای گل مغرور و بی وفای من ژینوس راگ هزره موسیقی
- رفتی رفتی جانا بیتو ماندم تنها راحیل یوسفزی راگ هزره موسیقی
- شام من بگذرد صبح من بگذرد پروین محمدیور راگ هزره موسیقی
- ای شاخ گل پروین محمدیور راگ هزره موسیقی
- خواهر دنیا غزل راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540