مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- الله ای دل نگارم استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- الله جان من و جانانه ای من حبیب قادری راگ هزره موسیقی
- الله چرخ بزن اکمل مسرور راگ هزره موسیقی
- الله چرخ بزن أجمل مسرور راگ هزره موسیقی
- الهی آنسو بهری زندگی کسی کو نه دے ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- الهی من نمی دانم به علم خـود تـو میدانی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- الی جو بی وفای مه کوتیو بیگا سبای مه آناهیتا الفت راگ هزره موسیقی
- امان امان ولی حجازی راگ هزره موسیقی
- امان امان ای یارم فرشته سما راگ هزره موسیقی
- امروز بعد عمری دلدار یاد ما کرد احمد ولی راگ هزره موسیقی
- امروز بعد عمري دلدار ياد ما كرد سید عمر راگ هزره موسیقی
- امروز نو بهار است ساغر کشان بیائید احمد ولی راگ هزره موسیقی
- امروز نو بهار است ساغر کشان بیاید استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- امشب از باده خــرابم کن و بگــذار بمیـرم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- امشب اگر یاری کنی ای دیده طوفان میکنم ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- امشب بـــه یاد روی تــو نسرین حمیدی راگ هزره موسیقی
- امشب بـــه یاد روی تــو غوغا کنم غوغا کنم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- امشب به قصه یی دل من گوش میکنی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- امشب به قصهً دل من گوش میکنی ناشناس راگ هزره موسیقی
- امشب به قصهً دل من گوش میکنی استاد ترانه ساز راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540