صحنه و نمایش

عبدالله الهام جمالزی
پښتو
کامل ګیلانی
پښتو
فرانک ام.وتنگ
دری
فرانک ام وتنګ
دری
فرانک ام وتنګ مترجم عبدالحق واله
دری
سرباز محمد امین و عزیز الله عفت
دری
جنرال سکرتر کلوب آریانا
دری
جلال نورانی
دری
جلال نورانی
دری