31

قاتل سرطان پیدا شد

از کتاب: درمان طبیعی
10 March 2020


دانشمندان دانشگاه آکسفورد قاتل سرطان را شناسایی كردند!

دو میوهٔ كه قادر به از بین‌بردن مهاجم‌ترین نوع سرطان استند توسط دانشمندان شناخته شد.

گیلاس و آلبالو قادر به انهدام مهاجم‌ترین نوع سلولهای سرطان استند. این دو میوه خطرناكترین سلول‌های سرطانی را ازبین میبرند ولی جالب است بدانید كوچكترین آسیبی به سلولهای سالم مجاور وارد نمیکنند.

طبق گزارش محققان دو پلی فنول ( مواد کیمیائی گیاهی ) منجر به مرگ سلول‌های سرطانی میشوند. فنول ها تركیبات طبیعی استند كه به طور خاص در میوه‌ها یافت میشود.

آنتی‌اكسیدان‌های موجود در گیلاس و آلبالو برای درمان سرطانها بسیار مفید است و استفاده از این منابع طبیعی درمانی بسیار توصیه میشود.مزیت این روش نسبت به  درمان دوائی  در این است كه استفاده از این دو ماده غذایی بر خلاف درمان دوائی هیچ آسیبی به سلولهای سالم وارد نمیكند.