31

جلوگیری از سکته قلبی در یک دقیقه

از کتاب: درمان طبیعی

حمله قلبی بسیار ترسناک است و میتواند باعث مرگ شود. اما داکتر ریچارد شولتز میگوید اگر یک ماده غذائی را در خانه داشته باشید میتوانید در یک دقیقه جلوی حمله قلبی را بگیرید.

داکتر کریستوفر، گیاهشناس آمریکائی، ادعا میکند که در طی ۳۵ سال اشتغال به حرفه طب، حتی یک بیمار او از سکته قلبی نمرده است. او از یک دستور غذائی، که مخصوص به خود اوست، برای این کار استفاده میکند. دستور غذائی او (مرچ سرخ) نام دارد، که نوعی از چیلی است و گفته میشود خاصیت زیادی در جلوگیری از حمله قلبی دارد.

برای جلوگیری از حمله قلبی باید همیشه مرچ سرخ در دسترس باشد. اگر در خانه شما بیمار مبتلا به بیماری قلبی و یا با سابقه سکته وجود دارد همیشه یک گیلاس چای مرچ سرخ را آماده داشته باشید. آماده کردن این چای آسان است، و فقط کافیست که یک قاشق مرچ به یک گیلاس آب اضافه کنید. این مخلوط را به بیماری که دچار حمله قلبی شده بدهید تا او بسرعت آرام بگیرد. فقط مراقب باشید که فرد بیمار در هنگام مصرف چای هوشیار باشد.

برای بیماری که دچار حمله قلبی شده فقط ۵ تا ۱۰ قطره از این چای کافی است. اگر شرایط بیمار بهتر شد، شما میتوانید ۵ تا ۱۰ قطره دیگر بعد ۵ دقیقه به او بدهید.

در صورتی که بیمار شما از هوش رفته، باز هم میتوانید از عصاره مرچ سرخ استفاده کرده، و فقط باید در میزان آن دقت کنید. برای این کار مقداری از عصاره را زیر زبان فرد بیمار بگذارید. برای تسریع در عمل بهبود بیمار میتوانید تنفس مصنوعی را نیز انجام دهید.
تجویز بالا نباید مانع اخذ کمک از مراجع و منابع صحی گردد.


چرا مرچ سرخ؟

مرچ سرخ یک محرک قوی است، و با این حال روی هوشیاری فرد تاثیر نمیگذارد. ضربان قلب و میزان خون رسانی به اندامها را افزایش میدهد. این مرچ برای جلوگیری از خونریزی هم بسیار خوب است.

این ترکیب از مرچ٬ بسیار به آسانی قابل تهیه است. به همین دلیل بسیار از متحصصان و خانواده ها از آن استفاده میکنند.