42

كابل شهرعشق است

از کتاب: راگ هزره ، فصل مریم وفا ، بخش ،
مریم وفا

از بلندي هاي كابل مينويسم تا ابد
چونكه كابل شهر عشق است دل به دريا ميشه زد
كابل شهرعشق است برمه مثل بهشت است برمه (برای من)
كلبه هاي كاه گلي ما مملو از عشق است برمه

شب هاي كابل چراغان باشه ان شاالله
عشق و محبت فراوان باشه ان شاالله
گرباغ بالا برويم جشن بگيريم
كابل خانه هر افغان باشه ان شاالله #
كابل شهرعشق است برمه مثل بهشت است برمه
كلبه هاي كاه گلي ما مملو از عشق است برمه


من باشم و يار باشه ما دور از غم ها
از هرات سفر كنيم تا كابل زيبا
دست به دست يار برويم بسوي پغمان
شمال قرغه زند به گيسوي جانا

كابل شهرعشق است برمه مثل بهشت است برمه
كلبه هاي كاه گلي ما مملو از عشق است برمه