42

یارم چو قدح به دست گیرد

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

یارم چو قدح به دست گیرد
بازار بتان شكست گیرد
هر كس كه بدید چشم او گفت
كو محتسبی كه مست گیرد
در بحر فتاده‌ام چو ماهی
تا یار مرا به شست گیرد
در پاش فتاده‌ام به زاری
آیا بود آن كه دست گیرد
خرم دل آن كه همچو حافظ
جامی ز می الست گیرد
( حافظ )