42

يك ستاره ميشوم

از کتاب: راگ هزره ، فصل صدیق یعقوب ، بخش ،
صدیق یعقوب

آرزويم اين است كه با تو باشم
وقت لحظه هاي عاشقانه
همچو يك ستاره در دل شب
عشق تو در دل من بمانه

آرزويم اين است كه در دل من
تا ابد بماني عاشقانه
قدر احساس تو را عزيزم
دل من تا به ابد مي داند

بگو بگو كنارمي تا آخر دنيا
منم نمي گذارم تو را يك لحظه هم تنها
بمان كه تنها تو را خواهد دل ديوانه ام
قدر تو را تا به ابد هميشه مي دانم

اگر باشي پيشم
يك ستاره ميشوم
در دلت مي نشينم
تويي بهترينم

بده دست به دستم
تو را مي پرستم
بيا در كنارم
واي كه چه بي قرارم

اگه باشي پيشم
يك ستاره ميشوم
در دلت مي نشينم
تويي بهترينم

بده دست به دستم
تو را مي پرستم
بيا در كنارم
واي كه چه بي قرارم

با تو حال قلب من تا هميشه خوب است
روزهاي با تو بودنم شاد و بي غروب است
تمام لحظه ها برام پيش تو شيرين است
تو فقط با من بمان آرزويم همين است

اگه باشي پيشم
يك ستاره ميشوم
در دلت مي نشينم
تويي بهترينم

بده دست به دستم
تو را مي پرستم
بيا در كنارم
واي كه چه بي قرارم