مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- ترانه ساز تو ام ترانه میسازم احمد ولی راگ هزره موسیقی
- نی نی نی از برم نرو سلما راگ هزره موسیقی
- دقیقه های حیات با شتاب میگذرد احمد ولی راگ هزره موسیقی
- کجا میبرد همرهً خویش ما را دل پر تمنا احمد ولی راگ هزره موسیقی
- نظری نظری گاهی گاهی ای امید جان من احمد ولی راگ هزره موسیقی
- او خانم کجا میری دل ما را میبری احمد ولی راگ هزره موسیقی
- ای کاش که من خطا نمی کردم شادکام راگ هزره موسیقی
- درد دل درمان ندارد شادکام راگ هزره موسیقی
- ما زبالاییم بالا میرویم شادکام راگ هزره موسیقی
- صـلاح کار کـجا و مـن خراب کـجا ناشناس راگ هزره موسیقی
- گفتـم غـم تو دارم گفتا غمت سر آید استاد مهوش راگ هزره موسیقی
- نـفـس باد صبا مشک فشان خواهد شد ناشناس راگ هزره موسیقی
- یاری اندر کـس نـمی‌بینیم یاران را چـه شد هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- درد عشقی کشیده‌ام که مـپرس ناشناس راگ هزره موسیقی
- حاشا که من به موسم گل ترک می کنم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- بـه مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینـم ناشناس راگ هزره موسیقی
- بیا تا گـل برافـشانیم و می در ساغر اندازیم استاد ځلاند راگ هزره موسیقی
- دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير ما احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ساقی بیا كه یار ز رخ پرده برگرفت ناشناس راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540