مردم

پروفیسور زمان ستانیزی
English
عبدالحسین زرینکوب
دری
Nancy Hatch Dupree
دری
the asia foundation
English
داکتر خلیل الله هاشمیان
دری
Central Statistics Office
English
Afghanistan Journal
English