شعر

‫مولانا جلال الدین بلخی‬
دری
نامعلوم
دری
نامعلوم
دری
امیر خسرو دهلوی بلخی
دری
طیبه سهیلا
دری
حسیب فضل
دری
باقی قایلزاده
دری
خمروی شیرازی
دری
احمد شاملو
دری