کاربرد شناسی اصل تعادل ترجمه ئی واژگان در فرایند ترجمۀ قران

اعتقادات
کتاب : کاربرد شناسی اصل تعادل ترجمه ئی واژگان در فرایند ترجمۀ قران
دسته بندی : اعتقادات
نویسنده : دکتر حمید رضا میر حاجی و دکتر جلال مرامی
زبان : دری
تاریخ اپلود : 22 June 2020
این کتاب را تنها توسط ایمل میتوانید دریافت کنید