د کندهار پاڅون او در ایران صفوی دولت ړنګیدل -- 40305

سیاست
کتاب : د کندهار پاڅون او در ایران صفوی دولت ړنګیدل -- 40305
دسته بندی : سیاست
نویسنده : اکادمیسن محمد اعظم سیستانی ترجمه ص محمد صالح
زبان : پښتو
تاریخ اپلود : 13 June 2020
این کتاب را تنها توسط ایمل میتوانید دریافت کنید