شیبی اوترانی

شعر
کتاب : شیبی اوترانی
دسته بندی : شعر
نویسنده : سلیمان لایق
زبان : پښتو
تاریخ اپلود : 27 June 2020
این کتاب را تنها توسط ایمل میتوانید دریافت کنید