118

زندگینامه احمدشاه فایض شاعر معاصر افغانستان

از کتاب: شناسنامه شاعران معاصر افغانستان ، فصل اول ، بخش الف ، غزل
21 December 2022

20شناسنامۀ شاعران معاصر افغانستان

احمدشاه فایض

احمدشاه فایض درسال1349 خورشیدی در یک خانوادۀ روشنفکر در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ زاده شد. تعلیمات ابتدایی را درلیسهٔ مولانا جلال الدین محمد بلخی به اکمال رساند وسپس شامل لیسۀ زراعت گردید واز سال ۱۳۶۹ خورشیدی بدین سو عضوانجمن آزاد نویسندگان بلخ می باشد.

شعرهای فایض در روزنامه ها و مجله های معتبر داخل وخارج از کشور ازجمله بیدار،راه،سپیده،پیوند و ده ها روزنامه و مجله به نشررسیده اند. نخسین گزینۀ شعری این شاعر به نام «درشهرآفتاب» و دومین گزینهُ ایشان به نام " جلال شعرهای ماندگارم" که دارای دوصد دوبیتی است؛ ازسوی انجمن نویسندگان بلخ اقبال چاپ یافته وچندین گزینهٔ دیگر آمادهٔ چاپ دارد که شاید به زودی به نشر برسد.      

فعالیت های فرهنگی این شاعر در صفحات فسبوک، فارسی‌سرایان بدون مرز، عثمان آرین، الماس بلخ و احمدشاه فایض است که حاوی مطالب جالب ادبی و معرفی شاعران بلخی با اشعار خود شاعر می باشد.

نمونه ی کلام :

هزارجاده

تا کوله بار یاد تو بر دوش می‌کنم

رنج هزار جاده  فراموش  می‌کنم

پُرمی‌شود فضای دلم ازنوای‌ عشق

وقتی سرود وصل تراگوش‌می‌کنم

امشب شراب ناب"غزل های شمس"را

از جام مرمرین سخن نوش می‌کنم

پُر می‌شود چراغ دل از دود تیره‌گی

تا مشعل خیال تو خاموش می‌کنم

"فایض" به یادمستی چشم سیاهِ یار

امشب سبوی باده درآغوش می کنم

منبع شعر: در شهر آفتاب،مجموعۀ شعری احمدشاه فایض