118

زندگینامه اسماعیل خراسانپور شاعر معاصر افغانستان

از کتاب: شناسنامه شاعران معاصر افغانستان ، فصل اول ، بخش الف ، قصیده
22 December 2022

(21) شناسنامۀ شاعران معاصر افغانستان

اسماعیل خراسانپور

اسماعیل خراسانپور در سال ۱۳۵۱ خورشيدی در ولايت زیبای بدخشان چشم به جهان گشود. دورۀ ابتدایی و ثانوی را در زادگاهش خواند و متباقی را در شهر زیبای کابل به اتمام رساند. او بيشتر عمرش را در كابل گذرانده است و زمانی عضو نشراتی نشريه ی ميهن در كابل بود. در همان سال ها با استاد واصف باختری معرفت حاصل كرد و از خوان اندوخته های استاد بهره برد. آغاز جنگ های داخلی وی را به زادگاهش كشانيد و سپس رهسپار کشور تاجکستان گرديد. در آنجا با چند تن دیگر به تاسيس انجمن پاسداران فرهنگ آريانا پرداخت. وی اكنون در شهر تورنتوی كانادا زندگی می كند.

«گذرگاه خورشید» نام مجموعه ی شعری این شاعر فرهیخته و فرهنگی  کشور است که این کتاب آقای اسماعیل خراسانپور رئیس انجمن فرهنگی « نور» درشهرکلگری ایالت البرتای کانادا اخیرآ در97 صفحه با یک زندگینامه مختصر،دوتقریظ به قلم دانشمندان فرزانه ی کشور؛جناب حیدری وجودی بیدل شناس سرشناس و جناب پروفیسوراستاد عنایت الله شهرانی و گزیده ی 36 قطعه سروده درموارد مختلف درسال 1386 خورشیدی به زیورچاپ آراسته گردید.

 

(22شناسنامۀ شاعران معاصر افغانستان

 

نمونه ی کلام از اسماعیل خراسانپور :

 

کاکه کیست

هرکــو مهــار نفس نـه  آورد کاکه نیست

یعنی کــه تــا رها نشود  مـرد کاکه نیست

پاکـــیزه است آیینه اش  از غبـــــار ظلـم 

بنشسته گـربدامنش این گرد کـاکه نیست

او دشمن ستمـــگر و حکــــام ظالم است

برنفع خویش خدمت شه کرد کاکه نیست

ظلمی اگــر رسد به یتیمی و بــــــی کسی

بنشسته و نـــظاره کــند سرد  کاکه نیست

گیرد زپــــادشاه و نهــــد بر کــــــــف گدا

هرکو به زورنان کسان خورد کاکه نیست

جغدان بود معــــابر و شب زنـــده دار نیز

هرباژگیر و رهزن و شب گرد کاکه نیست

او یــار عاجز است و ستمدیـــده و فقـــیر

هرقاتــل و ستمگر وبـــی درد کاکه نیست

ازجان خویش بگــذرد از قول خویش نـی

گـرسرفدانـــکرد دراین نــــرد کاکه نیست

استاده همچو شـــیر به میــدان سرخ رزم

تــرسو و بیکفا یت و رخ زرد کاکه نیست

گــربرحریف تیغ زد از پشت مــــرد نیست

چون ملجم و شغاد عمــل کـرد کاکه نیست

پــــاس نمک بـــداند و آیــــــــین کاکه گی

هــرناسپاس و خایین و نامرد کاکه نیست

 

-----------------------------------------------------------

منبع معرفی نامه : وب سایت غزل امروز افغانستان و وب سایت خراسان .آدرس های انترنتی:

https://ghazaltoday.wordpress.com/

https://khorasanpur.persianblog.ir

منبع شعر : وب سایت چند شعر چند شاعر،آدرس انترنتی :

http://www.badakhshan-new-poets.blogfa.com/