32

اوضاع افغانستان درعصر ظهور اسلام

از کتاب: تاریخ افغانستان بعد از اسلام ، فصل اول ، بخش اوضاع عمومی افغانستان
04 February 1967

حضرت محمد (ص) بن عبدالله بن عبدالمطلب از قبیلۀ قریش عرب در نصف اول ماه ربیع الاول ۱۷ /اپریل سال ۷۰ میلادی از بطن آمنه بنت وهب قریشی درخانۀ بن یوسف شهر مکه به دینا آمد و در سن چهل سالگی او ۱۷ رمضان ۶۱۰ م آغاز وحی الهی ونزول قرآن بود و درسال ۱۳ بعثت = جولائی ۶۲۲م از شهر مکه به مدینه هجرت فرمود که همین سال مبدآ تاریخ هجری اسلامی قرار گرفت.

حضرت محمد (ص) بعد از تبیلغ وحدت ودین اسلام و مجاهدات در راه نشر توحید و احکام قرآن بعمر ۶۳ سالگی روز دوشنه ۱۲ ماه ربیع الاول سال یازدهم هجری =۶۳۳ م از جهان رحلت فرمود و در مدینه مدفون گردیید. درحالیکه ۱۲۴۰۰۰ نفر پیروان و اصحاب فداکاری را باقی گذاشت ۱ علیه الصلوات و السلام.