119

نقدی بر کتاب امارت اسلامی افغانستان

از کتاب: مسیر ابوحنیفه

نظرات انتقادی پروفیسور زمان ستانیزی در ارتباط با کتاب "امارت اسلامی افغانستان" اثر شیخ الحدیث عبدالحکیم حقانی.