32

کنفرانس امباله و سمله و مطالبات امیر

از کتاب: تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان ، فصل سوم ، بخش جنگ دوم افغان

مخفی نماند که قبلاً در کنفرانس امباله مذاکراتی با امیر شیر علی رفته و وی خواهش کرده بود: که دولت انگلیس با او اتحاد کامل داشته و در مدافعه حملات خارجی او را تائید نماید. و نیز دولت بریتانیه در افغانستان جزامیر و اخلاف بر گزیدۀ او را با امارت و دوستی خود نشناسد، ولی در کنفرانس امباله لارد مایو وعدۀ صریحی با امیر نداده و گفت: حکومت هند هر مخالفتی که در افغانستان با شما بعمل آید، بنظر عدم رضا خواهد دید و در آینده خواهد کوشید که حکومت والاحضرت شما را تقویه بخشد تا شما و اخلاف تان دارای وضع محترم و قانونی بوده باشید.1 همچنین در کنفرانس سمله لارد نارته بروک Northbrook بامير مذكور یقین داده بود، " که وی در روابط خارجی خود، بدون قید و شرط بمشورتهای ما عمل نماید،" مقابلاتاً او را امداد نقدی و اسلحه داده و عند الضرورة به تأئید عسکری او نیز حاضر خواهیم بود، "ولی این ضرورت را هم خود ما به موقعش تخمین میکنیم.2

اما این پیشنهادهای لارد نارته بروک در اندیا آفس از طرف دیوک آرگیل رد گردیده و پالیسی اشغال افغانستان را


بر گزیدند.