130

پروانه ها فرهنگ منع خشونت عليه زنان را در تاريخ بشريت رقم زدند

از کتاب: زنان افغان زير شلاق خشونت

اوایل نوامبر سال 1960 میلادی جنرال رافایل تروخیو رئیس جمهور دومینکین اعلام داشت که کشورش با دو مشکل مواجه است ؛ کلیسا و خواهران میرابال .

چهار خواهر خانواده میرابال هریک ( پاتریا ، دِد ،مینیربا و ماریا ترسا ) . پدر شان تاجر مؤفق بود و زندگی مرفه داشتند .

مینیربا که متأثر از ا فکار عمومی بود ، خود به جنبش ضد تروخیو پیوست . وی در رشته حقوق تحصیل نموده بود ، اما بدستور تروخیو مؤفق به اخذ دیپلوم خود از دانشگاه نشد .

مینیربا با مبارزهٔ پیگیر و دومدار خود توانست خواهران خود و مردم بیشماری را بدور خویش جمع نماید که سرانجام جنبش 14 جنوری را بوجود آوردند و این جنبش منجر به سر نگونی تروخیو گردید .

همقطاران شان اسم پروانه را برای مینیربا انتخاب کردند بعدآ خواهران میرابال را بنام پروانه هانامیدند.

تروخیو بار ها همسران پروانه ها را زندانی و شکنجه نمود تا آنها را از ادامه فعالت علیه خود باز دارد اما مؤفق نشد . بلاخره در شام 25 نوامبر 1960 م هنگامیکه ( پاتریا ،مینیربا و ماریا ترسا ) از ملاقات همسران شان اززندان باز گشتند ، توسط اشخاص ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند ، سپس آنها را خفک کرده ، به قتل رسانیده بعد ازآن موتر شان را در یک عملیات ساختگی به پائین دره پرتاب نموده بودند .

مردم دومینیکن هرگز تو ضحات مقامات را در کشته شدن آنها در حادثه رانندگی باور نکردند و عنوان پروانه های فراموش ناشدنی را ( Inolvidables Mariposas )

به خواهران میرابال بکار بردند که نقطه ٔ عطف در سقوط حکومت تروخیو بود.

دِد میرابال بعد از مرگ خواهران خود با تمام توان و قدرت درترویج عقاید شان تلاش نمود. او در حومه شهر سائوسیدو در جمهوری دومینیکن موزیمی بنام میرابال ساخت و در آن وسایل شخصی و زندگی خواهرانش را بانمایش گذاشت.

بعد از کشته شدن خواهران میرابال بسیاری از کشور های امریکای لاتین و برخی دیگر از کشورها در سراسر جهان تاریخ 25 نوامبر را ) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان)

اعلام کردند . البته این روز در کشور های مختلف جهان عناوین مختلف داشته مثلآ ( خشونت

علیه زنان ممنوع) ، (روزی برای پایان خشونت علیه زنان ) و ... تا اینکه سر انجام 39 سال بعد از کشته شدن خواهران میرابال ( پروانه ها ) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1999 م، 25 نوامبربه عنوان ( روز مبارزه با خشونت علیه زنا ن ) نامگذاری شد که در کشورما تا هنوز 25 نوامبرکمتر بگوش ها آشنا است .

علاوه بر روز مبارزه با خشونت علیه زنان ، زنان روز دیگری هم دارند که آن تاریخ 8 مارچ است . این بگوش ها آشناست .همینکه 8 مارچ میگویم همه میدانند که منظور ما روز جهانی زن است . " تنها چند زن تحصیل کرده؟این روز همبستگی بین المللی زنان بوده که این روز یاد و بود خاطره ٔ قربانیان راه انسانیت و آزادی و همچنین روز مبارزه علیه خشونت و مبارزه علیه تعبیض و تفرق زن و مرد در جامعه ٔ بشری است .