118

زندگینامه آصف فکرت، شاعر معاصر افغانستان

از کتاب: شناسنامه شاعران معاصر افغانستان ، فصل 1 ، بخش الف
21 December 2022

(14شناسنامۀ شاعران معاصر افغانستان

 

آصف فکرت

 

آصف فکرت هِرَوی یکی از نویسندگان و شاعران  معاصر افغانستان در سال ۱۳۲۵ خورشیدی در شهر باستانی هرات دیده به جهان هستی گشود. تعلیمات ابتدایی را در زادگاهش  و ثانوی را در لیسهٔ ی سلطان غیاث‌الدین غوری خواند.آصف فکرت از دانشگاه کابل سند لیسانس را از دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی دری به دست آورد و  روزنامه نگاری را در کشور هندوستان تا  فوق لیسانس خواند.او در افغانستان در رادیو، مطبوعات و اکادمی (فرهنگستان) علوم خدمت کرد و سپس در ایران فهرست‌نگار کتابخانهٔ ی خطّی قدس، عضو علمی، ویراستار و مؤلّف در دائرةالمعارف بزرگ اسلام و محقق و مؤلف در بنیاد پژوهش‌های اسلامی گردید.

مناجات و گفتار پیر هرات، فهرست نسخ خطّی قرآن‌های مترجم کتابخانهٔ مرکزی آستان قدس رضوی، گزارش سفارت کابل (سفرنامهٔ ی سید ابوا لحسن قندهاری)، با مقدّمه، حواشی و اسناد، تهران، موقوفات دکتر محمود افشار، مقدّمه‌ای بر فقه شیعه (ترجمه از انگلیسی – نوشتهٔ سید حسن مدرّسی طباطبایی)، فهرست الفبایی کتب خطّی کتابخانهٔ ی مرکزی قدس رضوی، عین الوقایع (تاریخ افغانستان درسالهای ۱۲۰۷–۱۳۲۴ تألیف محمد یوسف ریاضی)، آکام المرجان فی ذکر مدائن المشهورة فی کلِّ مکان (متن جغرافیایی سده یٔ چهارم هجری تألیفاسحاق بن حسین منجّم)، ترجمه ازعربی، کرسی‌نشینان کابل (احوال دولتمردان افغانستان در روزگار امیر امان‌الله خان - نوشتهٔ سید مهدی فرّخ)، با مقدّمه و حواشی، کتابشناسی جهانی ترجمه‌ها و تفسیرهای چاپی قرآن مجید به شصت و پنج زبان، فارسی هروی - زبان گفتاری هرات، لغات زبان گفتاری هرات، واژه نامهٔ همزبانان، نسیم شیدایی – دفتر شعر، نکهت خاک ره یار – دفتر شعر، پیراستهٔ تاریخنامه ی هرات (تألیف سیفی هروی)، لَندَی – ترانه‌های مردمی پشتو از آثار اوست.

افغانستان – سویس آسیا (سفرنامهٔ ی علی اصغر حکمت)، کیان کتاب/ تاریخنامهٔ ی هرات از کتابهایی است که آماده چاپ دارد.


 

(15شناسنامهٔ شاعران معاصر افغانستان


نمونه ی شعر از آصف فکرت:         

بهار

بهــــار زردی روی مـرا فـــزود، بیا

مرا چوسبز پســندی، تو زود زود بیا

به هر چمن که تو آیی، گل و بهار آید

گل و بهــار و چمــن بود یا نبود، بیــا

تویی که اصل بهـاری و بی عنایت تو

نه من برم نه چمن از بهـــار سود، بیا

صــدای پای تو آهنـگ نم نم ِ بـــاران

نشـسته ام به رهت، تشـنۀ سـرود، بیا

بیا و هســـتی من بر فــروز با نگهی

که بی تو راه نفـس را گرفته دود، بیا

مرا به گردش چشمی بدان فراز کشان

نگویمت که تو بر خاکیـان فـــرود بیا

میازمای مرا بیش ازین به درد فراق

که در وفـای توام عشـق آزمود، بیـــا

_______________________________________

نمونه ی شعر: وبلاک دفتر اشعار آصف فکرت، آدرس انترنتی:

https://aseffekratpoems.blogspot.com/