119

نامهای پیامبر در قرآن

از کتاب: پیوند با مردم

ذکر نامها و اسامی پیامبر اکرم در قرآن شریف.

نام مبارک حضرت رسول، محمد است که در زبان دری، "ستوده" معنی میدهد. این نام چهاربار در قرآن یاد شده است.

نام باطنی حضرت رسول اکرم، "احمد" است که در کتب ماقبل قرآن، ازآن یادشده شده است.


پیامبر اکرم در قرآن، همچنان به نامهای ذیل یادشده است :

الامین،  نبی، رسول، طه، یاسین، خاتم النبیین، نون، حم، داعی، مصطفی، عبدالله، حبیب الله، ذکرالله، سراج، منیر، قیاس، بشیر، نذیر، مذکر، شهید، مبشر، مزمل و مدثر.