118

زندگینامه بیرنگ کوهدامنی شاعر معاصر افغانستان

از کتاب: شناسنامه شاعران معاصر افغانستان ، فصل اول ، بخش ب ، غزل
17 January 2023

(31)شناسنامۀ شاعران معاصر افغانستان

 

بیرنگ کوهدامنی

محمدعاقل کوهدامنی؛درسال ۱۳۳۰ خورشیدی،در منطقهٔ شکردرۀ کابل زاده شد.او آموزشهای ابتدایی را در کابل و بلخ فراگرفت و سپس با دریافت بورستحصیلی،به ایران رفت و در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی، در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت.

در سال ۱۳۵۶ خورشیدی سند لیسانس را از دانشگاه تهران به دست آورد اما به دلیل تحولات سیاسی سالهای پس از آن در افغانستان و ایران، نتوانست تحصیل را در سطوح بالاتر انجام دهد.

در سال ۱۳۶۰ خ.در دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل به حیث استاد استخدام گردید. دو سال در مسکو غرض ویراستاری کتابهای درسی دانشگاه کابل که در شوروی وقت چاپ می‌شد به کار پرداخت و با فرهنگستان علوم تاجیکستان و اتحادیهٔ نویسندگان آن کشور نیز در زمینه‌ های ادبی همکاری نمود.

این شاعر نامدار افغان، در پایان دهه ۱۹۹۰ میلادی،کشورش را ترک کرد و به کشور همزبانش جمهوری تاجیکستان رفت.

آنگونه که در معرفی کوهدامنی در مقدمه یک دفتر شعرش (من ناله می نویسم) آمده است، او در تاجیکستان نشریه ای را به نام پیوند پایه گذاری کرد. نشریه پیوند، به زبان و خط فارسی که  بیرنگ کوهدامنی مدیر مسوول این نشریه بود؛در تاجیکستان منتشر می شد.

از بیرنگ کوهدامنی چندین دفتر شعر به چاپ رسیده‌است که به نامهای سلام بر شقایق، طلوع سبز شگفتن، تلخترین فصل خدا و من ناله می‌نویسم مسمی شده اند.

بیرنگ کوهدامنی، در بهار سال ۱۹۹۵میلادی تاجیکستان را ترک کرد و به بریتانیا پناهنده شد و تا هنگام مرگ در سن ۵۶ ساله گی، در آن کشور اقامت داشت.

_______________________________________

منبع معرفی نامه :وب سایت افغان مگ نت ،آدرس انترنتی:

http://www.afghanmaug.net/content/view/498/

 


(32شناسنامۀ شاعران معاصر افغانستان

 

 

نمونه ی کلام:

شب تاریک و سنگستان و منزل دور و من خسته

به رویم روزن امـــید فـــــــــردا ، تا خدا ، بسته

 

من آواز رهایی را ، نمی دانم چـــــسان خوانم ؟

قفـــس از آهن و خنجر ، لبم خونین ، پرم بسته

 

اذانی را که میـــخواهم کنم از بر ، نمــــی خیزد

ازین مسجـــــــد ، ازین گنبد ، از آن بالای گلدسته

 

نه همگامی درین وادی ، نه همراهی درین جنگل

ســــر راهــــــم بهر سنگر، هزاران دیو بنشسته

 

چه هنـــــگامی بتابد آن طـــــــــلوع سرخ آزادی

دراین خانه ، درین وادی ، درین بازار و این رسته

_______________________________________

منبع شعر: وب سایت فارسی بی بی سی،آدرس انترنتی:

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2007/12/071212_s-kohdamani/