129

اصالت

از کتاب: مروارید گمشده ، غزل
05 February 2016


هر کی روی تو ندید بار ملالت بکشد

ماه از دیدن روی تو خجالت بکشد


همه لیلا صفت اندر رهِ عشقت بیخود

کآخر کار ندانم به چه حالت بکشد


دوش دیدم که جهان غیر تو بر من هیچ است

حیف آندم که ز من بی تو بطالت بکشد


هر کی از خود برهد گم به جهان عشق است

کام حاصل شود آنرا که ضلالت بکشد


مددی ای که به من هستی جان را سببی

ترسم این کار دل ما به دلالت بکشد


«واهِب» ار اصل ترا بر دو جهان بفروشد

تا که جان است بدل زجر اصالت بکشد